Yrityksen menestys edellyttää liikevaihdon kasvua. Kasvun mahdollistavat uskolliset asiakkaat, jotka ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kun henkilöstö on tyytyväistä, se näkyy heidän syvemmässä sitoutumisessaan yrityksen toimintaan ja erinomaiseen asiakaspalveluun.

Henkilöstön on helppo sitoutua yritykseen, jossa heitä johdetaan oikein. Hyvän johtamisen yhä tärkeämpi elementti on johdonmukainen panostus urajohtamiseen ja sisäiseen liikkuvuuteen osana osaamisen johtamisen strategiaa.

Listasimme urajohtamisen askeleet, jotka on uskallettava ottaa, mikäli haluaa menestyä.

Tue työntekijöidesi urakehitystä ja menesty

Osaamisen aikakaudella organisaatio menestyy auttamalla yksilöitä menestymään ja tukemalla heidän urakehitystään. Urakehitykseen panostaminen johtaa keskimäärin 29 % korkeampaan liikevaihtoon, suurempaan asiakasuskollisuuteen, korkeampaan henkilöstön pysyvyyteen sekä alhaisempiin rekrytointikustannuksiin.

Markkinoiden parhaiden osaajien rekrytoiminen ja henkilöstön osaamistason yhteensovittaminen organisaation tulevaisuuden osaamistarpeiden kanssa on entistä haastavampaa osaajapulan ja digitalisaation tuomien muutosten vuoksi. Uusia työtehtäviä syntyy yhtä nopeasti kuin vanhoja muuttuu tarpeettomiksi.

Tehokas tapa tukea henkilöstön urakehitystä on panostaa urajohtamiseen ja ihmisten osaamisen kehittämiseen. Muutamassa vuodessa työnantajien panostus erilaisten etenemispolkujen luomiseksi oppimisympäristöjen ja henkilöstön kehittämistyökalujen avulla on yli tuplaantunut.

Menestyvä yritys ymmärtää panostaa henkilöstöön, sillä sitoutunut henkilöstö on elinehto kasvulle ja tulevaisuudelle.

Näillä eväillä saat kiinni henkilöstön sitouttamisesta.

Ensimmäinen askel menestykseen: Luo urajohtamisen kulttuuri

Organisaatiossa kaiken onnistuneen muutoksen perusta on ylimmän johdon tahtotila ja vahva sitoutuminen muutokseen. Johdolla on valta mahdollistaa tai tehdä mahdottomaksi urajohtamisen kulttuurin ottaminen osaksi organisaation toimintaa.

Toimi siis näin:

Toinen askel menestykseen: Kannusta sisäiseen urakiertoon

Työllistyminen oman työnantajan muihin tehtäviin ei ole aivan yhtä simppeliä kuin voisi luulla. Pelkkä avointen tehtävien julkaiseminen yrityksen sisäisille areenoille ei riitä.

  • Luo selkeä urajohtamisen ja -kehityksen prosessi
  • Pidä huoli, että kaikki päättäjät ja esimiehet yrityksessänne sisäistävät, miksi sisäinen urakierto on tärkeää yrityksen tulevaisuuden menestymisen kannalta
  • Poista sisäisen liikkuvuuden rajoitukset, kuten siiloutumiseen kannustavat palkitsemiskäytännöt
  • Viljele avoimuutta ja läpinäkyvyyttä urakehityksestä ja -haaveista keskustellessa
  • Nosta säännölliset urakeskustelut tärkeimmäksi urajohtamisen työkaluksi

Kolmas askel menestykseen: Ota urakeskustelut käyttöön

Tässä vaiheessa siirrytään menneeseen suuntautuvista ja arvioivista kehityskeskusteluista lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin urasuunnitteluun työrukkasena urakeskustelut. Urakeskustelun näkökulma on kehittymisessä ja organisaation tulevaisuuden tarpeiden yhteensovittamisessa yksilön urasuunnitelmiin.

Neljäs askel menestykseen: Anna henkilöstölle resurssit urapohdintaan

Jotta henkilöstökin ymmärtää oman vastuunsa osaamisensa kehittämisestä ja omasta urastaan, he tarvitsevat apua. Varmista, että henkilöstöllä on todelliset mahdollisuudet lähteä suunnittelemaan uraansa ja kehittymään.

Puhumalla paras – urakeskustelu ja sen tulokset palkitsevat

Kuulostaako työläältä? Näiden ajallisten ja rahallisten investointien myötä yritys varmistaa, että sillä on ajantasaista ja oikea-aikaista osaamista myös jatkossa. Kannattaisiko siihen panostaa?

Onko yrityksesi valmis ottamaan ensimmäisen askeleen kohti tulevaisuuden menestystä?

Lue lisää laajaan kansainväliseen tutkimukseen perustuvasta Right Managementin julkaisusta: Puhumalla paras: miten urakeskustelut vaikuttavat liiketoiminnan menestymiseen.

Puhumalla paras – miten urakeskustelut vaikuttavat liiketoiminnan menestykseen?


Katariina Tillgrén | Career Management Consultant, Right Management Talent Solutions

Katariina Tillgrén | Career Management Consultant, Right Management Talent Solutions

katariina.tillgren@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.