Miksi työllisyyspalveluja pitäisi uudistaa?

Jotta Suomen kilpailukyky ja kasvu pysytään takaamaan, tarvitaan toimivat työmarkkinat. Ja jotta työmarkkinat toimivat, täytyy hallita oikeat keinot osaavan työvoiman tarjoamiseen yrityksille oikea-aikaisesti ja oikealla osaamistasolla. Yksityisten ja julkisten työllisyyspalveluiden yhdistämisellä ...Lue lisää

Aihe: Rekrytointi, Digitalisaatio, Trendit

Miksi nyt kannattaa keskittyä työelämätaitoihin?

Samaan aikaan kun yritykset ja organisaatiot muuttuvat joustaviksi ja ketteriksi, muuttuvat myös yksilöiden osaamisen painotukset. Yhteistyötaidot, osaava kommunikaatio ja muutoskyvykkyys ovat keskiössä yksilöiden menestyksessä tulevaisuuden työelämässä.  ...Lue lisää

Aihe: johtaminen, Trendit

Innovatiivinen kulttuuri on menestyksen edellytys — mutta miten sellainen luodaan?

Nykymaailmassa yritysten menestys on yhä enemmän riippuvaista siitä, miten hyvin ne onnistuvat pysymään ajan hengessä mukana sekä tuottamaan ratkaisuja, joita markkina ja kuluttajat kulloinkin tarvitsevat. Ostajien tottumukset ja tarpeet muuttuvat jatkuvasti, eikä paikalleen jumahtanut yritys voi tässä pelissä ...Lue lisää

Aihe: Digitalisaatio, Trendit

Total Talent Management on keskitettyä osaamisen hallintaa — mutta miksi sen pitäisi kiinnostaa?

Suurten yritysten osaamisen hankinta saattaa usein lähteä niin sanotusti lapasesta, jos erilaisia rekrytointeja sekä joustavan työvoiman hankintoja tehdään eri yksiköissä vähän kuka mitenkin. Perinteisesti HR hoitaa yrityksen ns. perusrekrytointia ja palkkaa taloon sellaisia henkilöitä, joiden ...Lue lisää

Aihe: Rekrytointi, johtaminen, henkilöstövuokraus

5 matalan kynnyksen ratkaisua osaajapulaan

Kaikki puhuvat nyt osaajapulasta — eikä ihme. Tuoreen maailmanlaajuisen osaajapulatutkimuksen mukaan osaajapula on globaalisti pahimmalla tasolla 12 vuoteen. Suomen työnantajista 45 % kertoo kokevansa vaikeuksia täyttää ...Lue lisää

Aihe: johtaminen, Trendit

Nuorten työllistymiseen liittyy paljon “kaikenlaista”. Miten heitä voitaisiin tukea, ja miksi se on tärkeää?

Kun ManpowerGroup 20 vuotta sitten tuli Suomeen, oli tavoitteena muuttaa suomalaista työmarkkinaa joustavammaksi. Tuolloin yhteiskunnallista keskustelua käytiin lähinnä vuokratyön oikeutuksesta. Globalisaatio, geopoliittiset muutokset, nopea teknologinen ...Lue lisää

Aihe: Trendit

Täytyykö työn merkityksellisyyttä johtaa?

Kirjoitin viimeksi itseohjautuvuudesta, etätyöstä sekä näihin liittyvistä potentiaalisista ongelmistaLue lisää

Aihe: johtaminen

Jos tulevaisuudessa jokainen johtaa itse itseään, mihin johtajia enää tarvitaan?

Tällä hetkellä puhutaan valtavasti siitä, mitä ovat tulevaisuuden keskeiset työelämätaidot. Viestintäosaamista, jatkuvaa oppimista, tunneälyä, empatiakykyä sekä muita niin sanottuja pehmeitä arvoja ja taitoja korostetaan, minkä lisäksi digitalisaatio tuo keitokseen mukaan omat mausteensa teknologiaosaamisen ...Lue lisää

Aihe: johtaminen

Ronkelin rekrytoijan perisynti: toimialaosaamisen palvominen

Suomen Yrittäjien mukaan yli puolessa suomalaisista pk-yrityksistä henkilökunnan saatavuus joko estää tai rajoittaa yrityksen kasvua. Onkin esitetty, että ainakin miljoona suomalaista pitäisi kouluttaa uudelleen tulevien kymmenen vuoden aikana. Se olisi noin 40 % ...Lue lisää

Aihe: Rekrytointi, johtaminen

Yhteydenottopyyntö