Projektipäällikön roolissa on harvoin mahdollista pitää päässään vain yhtä työhattua kerrallaan – nykypäivän projektipäällikkö on usein projektin johtamisen lisäksi mukana myös itse tekemisessä.

Minkälaiset ominaisuudet tekevät projektipäälliköstä taitavan, ja kuinka nämä ominaisuudet voi tunnistaa jo työhaastattelussa?

Pohdimme aihetta yhdessä Franticin liiketoimintayksikön johtajan, projektipäälliköitä kymmenen vuoden ajan rekrytoineen Maija Typpi-Häkkisen kanssa.

Projektipäällikkö kykenee elämään epämukavuusalueella

Taitava projektipäällikkö on ketterä jonglööri, jolla projektin pallot pysyvät ilmassa kovissakin käänteissä.

Toisaalta projektipäällikön tulee kyetä olemaan eräänlainen sirkuksen tirehtööri; nimensä mukaisesti hän on se henkilö, joka lopulta istuu projektin päätösten päällä. Sparraava ja valmentava ote on kuitenkin äärimmäisen tärkeä projektipäällikön tehtävässä – hänen roolinsa on ennen kaikkea mahdollistaa saumaton ja sujuva työskentely kaikille projektin osapuolille.

Hyvä organisointikyky on projektipäällikön työskentelyn perusta. Projektityössä tilanteet voivat toisinaan olla luonteeltaan hyvin vaihtelevia, joten epämukavuusalueen ajoittainen sietäminen on projektipäällikölle välttämätöntä.

Taitavan projektipäällikön täytyy osata paitsi onnistua, niin myös epäonnistua – olennaista on se, kuinka epäonnistumisista päästään yli ja mitä niistä otetaan opiksi. Niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin kannattaa siis keskustella rohkeasti jo rekrytointivaiheessa.

“Taitava projektipäällikkö osaa kasvattaa itselleen riittävän teflonpinnan, etteivät tiukat tilanteet mene liikaa ihon alle.” 

Maija Typpi-Häkkinen

Valmiina muuttumaan ja muuttamaan

Nykypäivän projektipäälliköllä täytyy olla synnynnäisesti jatkuva halu kehittyä. Oman kehittymisensä lisäksi myös projektin ja sen jäsenten kehittyminen tulisi olla aina hänen prioriteettilistansa kärjessä.

Kehittymisen ohella projektipäällikön tulee kyetä muuntautumaan tilanteen mukaisesti. Fasilitointitaito on tässä tärkeässä osassa. Kun projektipäällikkö tunnistaa, kenen on olennaista keskustella keskenään ja mahdollistaa omalla toiminnallaan nämä keskustelut, etenee myös projekti mahdollisimman sujuvasti.

Taitava fasilitaattori-projektipäällikkö osaa tuoda itseään myös riittävästi keskustelun ulkopuolelle. Fasilitoinnin tavoitteena on aina helpottaa muiden toimintaa, ja onnistuakseen sen tulee olla luonteeltaan mahdollistavaa ja tarpeeksi ennakkoluulotonta.

Perinteisestä projektipäällikön roolista laajennetaan nykyään entistä enemmän osaamista kohti tuoteomistajan sekä laajemmin agile coachin roolia. Tämä näkyy myös siinä, minkälaisia koulutuksia projektipäälliköille on tarjolla.

“Kansainvälisyys on usein iso osa nykypäivän projektipäällikön arkea, joten kielitaidon lisäksi hänen täytyy hallita myös kyky mukautua erilaisiin kulttuureihin.”

Mikko Keskinen

Kaikki katseet projektipäällikössä

Menestyvän projektipäällikön salaisuutena ovat usein hyvät ihmissuhdetaidot.

Taitava projektipäällikkö on luonteeltaan sosiaalinen, muttei toisaalta liian herkkä. Hän kykenee erottelemaan asiat henkilökohtaisista mielipiteistä, ja toimimaan aina ensisijaisesti faktojen perusteella.

Erilaisten esitysten, palavereiden ja ehdotusten vetäminen on iso osa projektipäällikön työtä – usein ryhmätilanteissa kaikkien katseet ovatkin nimenomaan projektipäällikössä. Vakuuttavuus ja kyky viestiä selkeästi ovat siksi tarpeellisia ominaisuuksia, jotta projektipäällikkö kykenee suoriutumaan tehtävistään mahdollisimman hyvin.

Projektipäällikön rooli toimii aina kahteen suuntaan; tiimiltä asiakkaalle ja toisaalta myös asiakkaalta tiimille. Hänen tulee kyetä ottamaan huomioon molempien puolten näkemykset ja paitsi viestimään oman tiiminsä visioita asiakkaalle niin myös tuomaan asiakkaan näkemyksiä oman tiiminsä työskentelyn tueksi.

“Taitava projektipäällikkö on “people person”, joka on kiinnostunut jatkuvasti parantamaan ihmisten välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota.”

Maija Typpi-Häkkinen

Iso kuva hallussa

Paitsi ihmisiin ja heidän näkemyksiinsä, projektipäällikön on oltava halukas ja kykenevä syventymään työssään myös numeroihin, jotta iso kuva asiakkaan liiketoiminnasta tavoitteineen ja tuloksineen pysyy jatkuvasti hänen hyppysissään.

Asiakkaan liiketoiminnan ja toimialan ymmärtäminen ovat ensimmäisiä askelia projektiin perehtymisessä. Budjetin seuranta ja laskutus puolestaan seuraavat yleensä projektipäällikön vastuulistalla läpi projektin, joten niidenkin hallitseminen on hänelle tärkeää.

Raa’an faktan lisäksi projektipäällikön olisi hyvä osata tunnistaa niin sanottuja “hiljaisia signaaleja” asiakkaan organisaatiossa. Tällä tarkoitetaan sellaisia organisaatiossa piileviä tarpeita, joita asiakas ei ehkä itsekään osaa vielä tunnistaa tai muotoilla toimeksiannoksi.

“Jotta projektipäällikkö olisi hyvä työssään, hänen tulee kyetä ymmärtämään myös projektin isoa kokonaisuutta liiketoimintatavoitteineen.”

Mikko Keskinen

Tunnista taitava projektipäällikkö työhaastattelussa

Hyvin suunniteltu ja toteutettu työhaastattelu on paras tapa selvittää, miten hyvin potentiaalinen projektipäällikkökandidaatti soveltuu tehtävään. Kun keskitytään työnkuvassa tarvittaviin ydinkompetensseihin ja rakennetaan haastattelurunko niiden perusteella, ollaan jo pitkällä.

Teimme avuksesi muistilistan siitä, mitä projektipäällikön työhaastattelussa ainakin kannattaa kysyä, jotta kaikki kompetenssialueet otetaan huomioon. Lataa ilmainen muistilista rekrytointiprosessin tueksi klikkaamalla alta:

Lataa projektipäällikön haastattelun muistilista


Mikko Keskinen | Rekrytointikonsultti, Experis

Mikko Keskinen | Rekrytointikonsultti, Experis

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.