Vastuullisen sopeuttamisen opas

[ Oppaat ]

Lataa opas, joka käsittelee vastuullista sopeuttamista ja muutosjohtamista HR:ää ja johtoa kiinnostavista näkökulmista.


Oppaan aiheita ovat muun muassa:

  • Johdon rooli muutostarpeen tunnistajana ja muutosprosessin käynnistäjänä
  • Esimiesten rooli muutoksen ja erotilanteen johtamisessa
  • Yt-prosessin suunnittelu ja henkilöstoviestintä
  • Tukimuodot lähtijöille, jatkajille ja esimiehille
  • Jaksaminen ja onnistuminen vaikeassa tilanteessa.
Voit ladata oppaan täyttämällä oheisen lomakkeen!

Lataa opas veloituksetta täyttämällä lomake: