Työnantaja, onko organisaatiossasi lojaaleja ja hyviksi tunnustettuja työntekijöitä, joiden osaaminen on vanhentunut? Entä heitä, joiden motivaatio ja suoritustaso tuntuvat hiipuneen? Etsitäänkö organisaatiossasi uutta osaamista yrityksen ulkopuolelta, koska sisältä sitä ei löydy?

Jos vastasit kyllä kaikkiin kysymyksiin, kannattaa lukea eteenpäin.

Työmaailman murros vaatii työnantajien ja työntekijöiden yhteispeliä

Osaamisvaatimukset työntekijöille tulevat muuttumaan merkittävästi: tarvittavien taitojen elinkaari on lyhyempi kuin koskaan aiemmin johtuen teknologian kehityksen vauhdista ja laajuudesta.

On arvioitu, että nyt peruskoulua käyvien tulevista työtehtävistä jopa kahta kolmasosaa ei vielä edes tiedetä. Maailman talousfoorumin mukaan jo vuonna 2020 yli kolmasosa keskeisistä osaamisvaatimuksista koostuu taidoista, joita ei vielä tänä päivänä pidetä kriittisinä.

Se työntekijä, joka on alun perin ollut juuri oikea henkilö oikeassa roolissa, mutta jota ei kannusteta jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen, voi osaamisen vallankumouksen pyörteissä jäädä jälkeen ja tulla yhdeksi heistä, joiden osaaminen ei riitä, eikä motivaatio vakuuta. Tutkimuksemme mukaan jopa yksi viidestä työntekijästä on väärässä roolissa.

Mieti vielä, ennen kuin korvaat ”epäkurantin” henkilöstösi uudella

Väärä rooli ei välttämättä tarkoita tyystin väärää tekijää organisaatiossa.

Tulevaisuuden osaamistarpeeseen ajoissa perehtymällä sekä olemassa olevan henkilöstön osaamista kartoittamalla organisaatio ehtii päivittää tekijöidensä taidot ennen niiden vanhenemista. Tällöin siirtymä vanhentuneen osaamisen parista uuteen on sekä sujuva että kustannustehokas.

Kaikki kertynyt hiljainen tieto, organisaatiokulttuurin tuntemus, sisäiset ja ulkoiset verkostot sekä yrityksen toimintatapa- ja prosessituntemus säilyvät. Henkilöstöön panostaminen tuottaa tutkitusti tuloksia: osaamisen päivittäminen ja uran kehittäminen lisäävät työntekijän sitoutumista työnantajaan. Sitoutuminen taas parantaa sekä työntekijän että koko organisaation tuottavuutta.

Kaikelle edellä mainitulle on vaikeaa laittaa hintalappua, mutta sen arvon useimmat tunnustavat. Kun uutta osaamista lähdetään hankkimaan, rekrytoinnin hintalappu on vain yksi osa investointia. Aikaa ja rahaa kuluu myös uuden ihmisen tehtävään perehdytyksessä, organisaation kulttuuriin ja toimintatapoihin sisäänajossa, toimialaosaamisen kasvattamisessa ja monissa muissa asioissa, ennen kuin uusi henkilö on roolissaan tuottava.

Millaiset organisaatiot suoriutuvat tulevaisuudessa?

Jatkossa pärjäävät organisaatiot, jotka yhdistävät työntekijät, osaamisen ja teknologiat oikealla tavalla. Menestyjiä ovat ne organisaatiot, jotka nostavat keskiöön työntekijöiden oppimiskyvyn ja -halun sekä valmiuksien jatkuvan kehittämisen. Tällaisilla organisaatioilla on siten jatkuvasti taidot, joita kehittyvät markkinat ja liiketoiminta vaativat.

Mistä sitten pitäisi aloittaa?

Tässä viisi vähimmäisvaatimusta osaamisen vallankumouksessa selviämiseksi:

  1. Tunnista yrityksen tulevaisuuden osaamistarpeet.
  2. Perehdy nykyisen henkilöstön haluun ja kykyyn hankkia uusia taitoja.
  3. Panosta henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
  4. Luo organisaation sisäiseen urakiertoon kannustava kulttuuri ja selkeitä urapolkuja.
  5. Panosta myös jatkuvaan vuoropuheluun yksilöiden urahaaveiden ja -mahdollisuuksien tiimoilta.

Lue lisää laajaan kansainväliseen tutkimukseen perustuvasta Right Managementin julkaisusta: Puhumalla paras: miten urakeskustelut vaikuttavat liiketoiminnan menestymiseen.

Puhumalla paras – miten urakeskustelut vaikuttavat liiketoiminnan menestykseen?


Katariina Tillgrén | Career Management Consultant, Right Management Talent Solutions

Katariina Tillgrén | Career Management Consultant, Right Management Talent Solutions

katariina.tillgren@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.