Kaikki työnantajat  tavoittelevat markkinoiden loistavimpia kykyjä ja parhaita osaajia. Mutta muistavatko he kysyä, mitä nämä lahjakkuudet ja ammattilaiset itse mieluiten tavoittelevat?  

Jos näin kysyttäisiin, vastaus olisi selvä: kehittymisen, kasvamisen ja oppimisen paikkojen lisäksi osaavat yksilöt edellyttävät, että he voivat omilla ehdoillaan itse hallita omaa uraansa ja ottaa vastuuta omasta kehittymisestään.

Vaikka hyvät työnantajabrändit edelleen houkuttelevat huippuosaajia, työntekijän näkökulmasta korostuu entistä enemmän tarve nähdä kukin työrupeama osana oman kehittymisen määrätietoista edistämistä.

Kun osaajista on huutava pula, roolit ovat vaihtuneet, ja työntekijä haastaakin työnantajansa kysymällä:

  • Mitkä ovat organisaation tulevaisuudennäkymät?
  • Miten oma erikoisosaamiseni, omat ajatukseni ja uratavoitteeni sopivat yhteen yrityksen näkymien kanssa?
  • Miten voimme työskennellä yhdessä niin, että pystyn tuottamaan yritykselle arvoa ja samalla syventämään ja laajentamaan osaamistani ja kyvykkyyksiäni?

Tuoko moderni urajohtaminen ratkaisuja sitoutumiseen?

Liian usein työntekijät kokevat, että ainoa keino edetä urallaan ja saada uusia oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia on hakea niitä muualta – eli vaihtaa työnantajaa. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla.

Tutkimuksemme mukaan organisaatiot, jotka ovat määrätietoisesti ja järjestelmällisesti edistäneet urajohtamista, ovat pystyneet kasvattamaan liikevaihtoaan, asiakastyytyväisyyttään sekä asiakasuskollisuuttaan juuri henkilöstön lisääntyneen sitouttamisen ansiosta.

5 askelta kohti urajohtamista ja sisäistä liikkuvuutta edistävään kulttuuriin

Kehittymistä ja urajohtamista vaalivassa toimintakulttuurissa organisaatio pystyy sitouttamaan parhaat osaajansa kasvamaan ja kehittymään kanssaan. Uudenlaisen kulttuurin juurruttaminen on aina muutosmatka, mutta ei salatiedettä. Tässä 5 keskeistä rakennuspalikkaa:

  1. Tarjoa monipuolisia oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia ja selkeitä urapolkuja. Työnantajan vastuulla on sitoutua tukemaan yksilön oppimismatkaa, jonka tavoitteena on auttaa työntekijää kehittämään uutta osaamista ja tietämystä. Sisäistä liikkuvuutta tehostamalla voidaan tarjota mahdollisuuksia tulevaisuuden urakehitykseen.
  2. Tee urajohtamisesta näkyvä osa osaamisen johtamisen strategiaa, jota toteutetaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti läpi koko organisaation.
  3. Suunnittele toteutus. Parhaimmillaan urajohtamista toteuttavat esimiehet, jotka toimivat uravalmentajina alaisilleen. Esimiehet tarvitsevat selkeän prosessin urajohtamiseen, ymmärrystä urajohtamisen hyödyistä sekä lisää valmiuksia valmentavaan otteeseen alaistensa urakehityksen tukijana.   
  4. Näe yksilön urakehitys pitkäjänteisesti ja laajasti: Uravalmentajana taitava esimies huomioi alaisensa mahdollisuudet koko organisaatiossa ja siis laajemmalti kuin oman tiiminsä arvokkaana jäsenenä, josta kynsin hampain haluaa pitää kiinni.
  5. Nosta säännöllinen urakeskustelu tärkeimmäksi työkaluksi. Perinteiseen kehityskeskusteluun verrattuna urakeskustelu ottaa selkeämmin näkökulman tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja toiveisiin. Urakeskustelu myös tarkastelee yksilön taitoja, vahvuuksia ja potentiaalia laajemmin kuin vain tehtäväkohtaisessa kontekstissa.

Missä sinun johtamasi organisaatio menee?

Miten pitkällä sinun organisaatiosi on urajohtamisen kulttuurin rakentamisessa? Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi?

Hanki lisää tietoa ja inspiroidu aiheesta. Tutustu laajaan kansainväliseen tutkimukseen perustuvaan Right Managementin julkaisuun: Puhumalla paras: miten urakeskustelut vaikuttavat liiketoiminnan menestymiseen.

 Puhumalla paras – miten urakeskustelut vaikuttavat liiketoiminnan menestykseen?


Marjo Lipponen | Principal Consultant, Talent Solutions Right Management

Marjo Lipponen | Principal Consultant, Talent Solutions Right Management

marjo.lipponen@manpowergroup.fi

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.