Joskus käy niin onnellisesti, että tilapäiseksi ajateltu suhde vahvistuu vanhetessaan, ja molemmat osapuolet olisivat valmiita sitoutumaan pidempiaikaiseen kumppanuuteen.

Näin voi käydä rakkaudessa, mutta yhtä lailla työelämässä.

Mitä siis tulee huomioida, kun onnistuu löytämään erinomaisen vuokratyöntekijän ja haluaa hänet omille palkkalistoilleen?

Toimiiko henkilöstövuokraus rekrytointikanavana?

Organisaatiolla voi olla monia eri syitä henkilöstövuokrauksen hyödyntämiseen.

Kun resursseja tarvitaan nopeasti, tarve on kestoltaan lyhyt tai muuten määrämittainen, yleensä helpoin ja joustavin ratkaisu on valita vuokratyöntekijä vakituisen sijaan. Toisaalta vuokratyövoima on joustava vaihtoehto myös pidempiaikaiseen tarpeeseen, jos tilanne ei syystä tai toisesta mahdollista oman henkilöstömäärän kasvattamista.

Vuokratyösuhteessa henkilöstöpalveluyritys toimii työnantajana ja vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. Vuokratyösuhteen aikana yrityksellänne on käytössään nimetty rekrytointikonsultti, joka vastaa kaikista vuokratyöntekijän työsuhteeseen liittyvistä asioista.

Henkilöstövuokraus antaa yrityksellenne myös joustavan ja suhteellisen riskittömän tavan rekrytoida lisää työvoimaa. Henkilöstövuokrauksella rekrytoinnin riskejä voidaan pienentää, kun voitte jo vuokratyösuhteen aikana nähdä, vastaako henkilö rekrytointiprosessissa annettua kuvaa ja sopeutuuko hän työyhteisöönne.

Kun työvoiman tarve muuttuu, henkilöstövuokraus voi auttaa

Ajan kuluessa tarve työvoimalle voi muuttua. Lyhyeksi ajateltu projekti venyy, tai väliaikaiseksi ajateltu positio muuttuu pysyväksi. Saatatte kesken vuokratyösuhteen tai sen päättyessä huomata, että haluattekin rekrytoida erinomaisesti suoriutuneen ja sopeutuneen vuokratyöntekijän omille palkkalistoillenne.

Yhä useampi työsuhde alkaa nykyisin vuokratyösuhteena, mutta jatkuu myöhemmin yrityksen omalla palkkalistalla. Vuokratyösuhde voi toimia tietynlaisena koeaikana, ja sopivan hetken tullen vuokratyöntekijä voidaan rekrytoida. Tätä kutsutaan try&hire -malliksi.

Onko vuokratyöntekijä valmis sitoutumaan?

Rekrytoinnissa on tietenkin aina kaksi osapuolta. Vuokratyöntekijät suhtautuvat usein erittäin suopeasti rekrytointiin. Harvoin löytyy vuokratyöntekijöitä, jotka kieltäytyvät suorasta työsuhteesta tuttuun yritykseen.

Työntekijöitä voidaan sitouttaa aineellisella tai aineettomalla tavalla. Aineellinen (raha ja muut edut) ei aina riitä sitouttamaan hyvää vuokratyöntekijää, vaan hänelle merkityksellisempää voi olla esim. mahdollisuus tuntea kuuluvansa työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Kyse voi olla vaikkapa oikeudesta osallistua virkistyspäiviin tai sisäisiin koulutuksiin. Ne eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan riippuvat täysin yrityksen omista käytännöistä.

Paljonko vuokratyöntekijän rekrytoiminen maksaa?

Henkilöstövuokrauksessa yrityksenne maksaa vain tehdystä työstä. Teidän ei siis tarvitse huolehtia vuokratyöntekijän lomista, sairauspoissaoloista tai työterveyshuollosta. Toisaalta henkilöstöpalveluyritykset, kuten ManpowerGroup, veloittavat vuokratyöntekijöistään erikseen sovittavan palkkakertoimen mukaisesti. Pitkissä määräaikaisuuksissa yritykset tietysti punnitsevat investointia tarkkaan ja vertaavat oman rekrytoinnin hintaa ja työnantajamaksuja henkilöstövuokrauksen hintalappuun.

Henkilöstöpalveluyritys ei aseta vuokratyöntekijän rekrytoimiselle esteitä, mutta vuokrayrityksellä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen työntekijän siirtyessä asiakasyrityksen (tai samaan konserniin kuuluvan yrityksen) työntekijäksi vuokratyösuhteen aikana tai 6 kuukauden kuluessa sen päättymisestä. Rekrytointipalkkion määrästä sovitaan aina erikseen vuokratyösuhteen alkaessa.

Ainakaan ManpowerGroupilla ei ole karenssiaikoja vuokratyöntekijän palkkaamiseen, vaan rekrytoida voi vaikka ensimmäisen työpäivän jälkeen, sovittujen ehtojen mukaisesti. Me toivomme välittämiemme työntekijöidemme työllistyvän, joten tuemme parhaalla mahdollisella tavalla heidän työllistymistään pitkäaikaiseen työsuhteeseen.

Muuttaako vuokratyöntekijän rekrytoiminen työnantajavastuita?

Kun rekrytoitte vuokratyöntekijän, kaikki työnantajan lakisääteiset vastuut siirtyvät luonnollisesti yrityksenne hoidettaviksi.

Vuokratyösuhteen aikana kertyy normaalisti vuosilomaa vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kun rekrytoitte vuokratyöntekijän, voitte päättää, siirtyykö henkilö palkkalistoille vanhana vai uutena työntekijänä. Valinnasta riippuen kertyneet lomat joko siirtyvät työntekijän mukana, tai vuokratyöfirma maksaa lomat rahana työntekijälle vuokratyösuhteen päättyessä.

Entäs se koeaika? Jos rekrytoitte vuokratyöntekijän samaan tai samankaltaiseen työtehtävään, jota hän on jo hoitanut, koeaikaa ei voi laskea alusta. Jos vuokratyöntekijä on ehtinyt työskennellä palveluksessanne jo koeajan verran, uudesta koeajasta ei voi sopia uudelleen rekrytoinnin yhteydessä, ellei esim. työtehtävä oleellisesti muutu aikaisemmasta.

Vuokratyö ja try&hire -malli voivat siis olla erinomaisia rekrytointikanavia, kunhan huomioitte muutaman keskeisen asian:

  • resursointitarpeen kesto ja luonne
  • työntekijän soveltuvuus sekä oma motivaatio
  • kustannukset ja sopimusasiat
  • juridiset erot vuokratyösuhteen ja rekrytoinnin välillä.

Mitä muita kysymyksiä vuokratyöhön liittyy? Lataa Pikaopas henkilöstövuokraukseen ja lue lisää!

New Call-to-action

 


Saara Kujansuu | Consultant Manager, Manpower

Saara Kujansuu | Consultant Manager, Manpower

Keskustellaan somessa:

Tilaa sisällöt sähköpostiisi!

Täytä sähköpostiosoitteesi oheiseen lomakkeeseen - saat artikkelit ja muut hyödylliset sisällöt niiden ilmestyttyä suoraan sähköpostiisi!

Toivomme, että saat tietopankistamme eväitä omassa työssäsi kehittymiseen ja menestymiseen. Voit tietenkin halutessasi lopettaa tilauksen milloin vain, yhdellä klikkauksella.

Mukavia ja oivaltavia lukuhetkiä.